O Grupie Azoty

Podstawowe informacje o Grupie Azoty

W Grupie Azoty wierzymy w moc nowoczesnej chemii, która przyczynia się do poprawy jakości życia ludzi i rozwiązywania problemów współczesnego świata.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
W
[102-1] [102-6] [IR - Informacje o organizacji i otoczeniu zewnętrznym]

W Grupie Azoty wierzymy w moc nowoczesnej chemii, która przyczynia się do poprawy jakości życia ludzi i rozwiązywania problemów współczesnego świata. Jesteśmy dumni, że cały czas utrzymujemy pozycję największego polskiego producenta nawozów i produktów chemicznych. Nasza Grupa to także jeden z najważniejszych koncernów branży chemicznej w Europie – prowadzimy działalność między innymi w sektorze nawozów mineralnych, tworzyw inżynieryjnych i produktów OXO. Nasze skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły w 2021 roku o ponad połowę i wyniosły blisko 16 miliardów złotych.

Wypowiedź

Siła Grupy Azoty wynika bezpośrednio z zasobu możliwości tworzących ją spółek. W jednej organizacji gromadzimy komplementarne przedsiębiorstwa o różnych tradycjach i specjalizacjach. Wykorzystujemy ich potencjał do realizacji wspólnej strategii. Ta struktura pozwala nam oferować klientom zdywersyfikowany portfel produktów – od nawozów azotowych i wieloskładnikowych, przez tworzywa inżynieryjne i produkty OXO, aż po melaminę.

Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupa Azoty S.A.

Grupa Azoty to krajowy lider pod względem produkcji nawozów mineralnych, poliamidów, alkoholi OXO, plastyfikatorów oraz bieli tytanowej i melaminy. W Unii Europejskiej zajmujemy drugie miejsce w produkcji nawozów mineralnych oraz trzecie - w produkcji PA6. Sukces zawdzięczamy piętnastu tysiącom pracowników zatrudnionym w ponad 50 spółkach. Zróżnicowane produkty znajdują uznanie wśród klientów na pięciu kontynentach – w obu Amerykach, Azji, Afryce oraz oczywiście Europie. Trzy spółki z grupy kapitałowej – Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Puławy i Grupa Azoty Police – są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

[102-7]

Grupa Azoty w liczbach:

15
Ponad 15 tys. pracowników
 • Blisko 10 tys. pracowników w 4 głównych spółkach
5
Segmentów1
 • Nawozy-Agro
 • Tworzywa
 • Chemia
 • Energetyka
 • Pozostałe
4
Główne zakłady produkcyjne w Polsce
 • Tarnów
 • Puławy
 • Police
 • Kędzierzyn-Koźle


10
Kluczowych surowców
 • amoniak
 • benzen
 • energia elektryczna
 • fenol
 • fosforyty
 • gaz ziemny
 • propylen
 • siarka
 • sól potasowa
 • węgiel
5
Obszarów dystrybucji
 • Unia Europejska oraz pozostałe kraje Europy
 • Azja
 • Ameryka Północna
 • Ameryka Południowa  
 • Afryka

1W październiku 2021 r. na podstawie Strategii Grupy Azoty wprowadzono 3 segmenty.

Zobacz, do jakich organizacji należy Grupa Azoty
[102-12] [102-13]

[102-12] [102-13]

Udział w organizacjach i inicjatywach w 2021 roku

Chemia i nawozy:


Polska Izba Przemysłu ChemicznegoStrona www

Fertilizers Europe (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Nawozów)
Strona www

IFA – International Fertilizer Industry Association
Strona www

AEEP (Europejskie Stowarzyszenie Nawozów Fosforowych)
Strona www


European Biostimulants Industry CouncilStrona www

Centrum Zaawansowanych Technologii przy Instytucie Chemii PrzemysłowejStrona www

IVA (German Agricultural Industry Association)Strona www


ECPI (European Plasticizers)
Strona www

EPL - European Petrochemical Luncheon International AssociationStrona www

EPCA The European Petrochemical Association (Europejskie Stowarzyszenie Petrochemiczne)
Strona www
 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Strona www

CEFIC - European Chemical Industry CouncilStrona www

Naczelna Organizacja Techniczna – Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych o/Tarnów
Strona wwwFinanse:


Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Strona www
 
Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych
Strona www
 
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Strona www


Izby Gospodarcze:

 
Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
Strona www

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie
Strona www
Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań
Strona www

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
Strona www
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów BudownictwaStrona www

Opolska Izba GospodarczaStrona www
Staszowska Izba GospodarczaStaropolska Izba Przemysłowo – HandlowaStrona www
Izba Gospodarcza GazownictwaStrona www


Rozwój gospodarczy:


Związek Pracodawców Bussines
& Science PolandStrona www

Polskie Forum ISO 9000
Strona www

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Strona www

Puławskie Centrum PrzedsiębiorczościStrona www


Logistyka i bezpieczeństwo:

 
Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski Strona www
 
Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
Strona www

Krajowa Sieć Informatyczna Europejskiej
Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w pracy
Strona www

System pomocy w transporcie materiałów niebezpiecznych SPOT
Strona www

ISSA – Organizacja ds. Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych
Strona www

GCU Bureau Sprl (General Contract of Use for Wagons)Strona www

VPI – Verband der Guterwagenhalter in Deutschland E.V.Strona www


Energia:


Towarowa Giełda Energii S.A
Strona www

Towarzystwo Obrotu EnergiąStrona www

HTRI (Heat Transfer Research INC.)Strona www

Europejski Sojusz na rzecz Czystego Wodoru
Strona www


Pozostałe:

 Instytut Audytorów Wewnętrznych Polska
Strona www
 Transparency RegisterStrona www

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Zarząd o/Tarnów
Strona www


Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
Strona www
CEFLEX
Strona www

DIN (German Institute for Standardization)
Strona www
Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych – SABIStrona www
Klub Sportowy Azoty – PuławyStrona www
Lubelski Klaster Biotechnologiczny „LKBio"Strona www
Nasze nagrody w 2021 roku

Dobry biznes

 • Grupa Azoty znalazła się w rankingu Czempioni Narodowi, przygotowanym przez redakcję „Polityki Insight”. W zestawieniu uwzględniono 15 największych polskich firm, które wyróżniły się najlepszym wynikiem w czterech kluczowych kategoriach: gospodarka, branża, zagranica oraz innowacyjność.
 • Zwyciężyliśmy w kategorii: Producent Nawozów w rankingu organizowanym przez tygodnik „Wprost” i zajęliśmy drugie miejsce w ogólnym zestawieniu Złota 100 Polskiego Rolnictwa.
 • Grupa Azoty znalazła się wśród laureatów Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych, organizowanego przez Grupę PTWP, wydawcę między innymi portalu wnp.pl. Ranking stanowi zestawienie najciekawszych, najbardziej pomysłowych i efektywnych działań służących ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.
 • Biodegradowalna skrobia Grupy Azoty otrzymała nagrodę na Targach Potato Poland.
 • Grupa Azoty zajęła pierwsze miejsce wśród firm chemicznych w Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek, organizowanym przez magazyn „Rzeczpospolita”.
 • Projekty Grupy Azoty zostały docenione przez Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Czystego Wodoru.
 • Serwis e-plastics został wyróżniony podczas Targów Plastpol 2021.


Zaangażowanie społeczne i wkład w rozwój otoczenia

 • Grupa Azoty Kędzierzyn znalazła się w gronie laureatów etapu ogólnopolskiego konkursu LODOŁAMACZE, którego celem jest wyróżnienie pracodawców wrażliwych społecznie i wspierających rozwój zawodowy osób niepełnosprawnych.


Warunki pracy

 • Grupa Azoty Kędzierzyn została nagrodzona Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy, przyznaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
 • Grupa Azoty Puławy uzyskała Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2022-2023, przyznaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w uznaniu za wykorzystanie osiągnięć nauki i techniki dla poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy.Wprowadzenie
Spis treści
O Grupie Azoty